Kierowca – zawód (nie)poszukiwany

Rate this post

Czy jest zapotrzebowanie na zawodowych kierowców?

Obecnie w transporcie zatrudnienie znajduje około 7,5% Polaków. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki, która niestety boryka się także ze swoimi problemami. Jeden z nich stanowi zbyt mała liczba wykształconych zawodowych kierowców. Aktualnie ponad połowa kierowców zatrudnionych przez firmy transportowe to osoby w wieku powyżej 50 lat, co oznacza, że za kilka lat osiągną oni wiek emerytalny. Kto po nich usiądzie za kółkiem?

kierowca

W tej chwili roczne zapotrzebowanie na kierowców zawodowych w Polsce wynosi około 25 tysięcy. Niestety, pomimo, iż w Polsce istnieje blisko 100 tysięcy firm transportowych, żadna publiczna szkoła nie kształci obecnie młodych ludzi w zawodzie kierowca – mechanik. I ta sytuacja niestety się nie zmieni. Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoim spisie nie wykazuje nawet takiego zawodu jak kierowca – mechanik. Natomiast zgodnie z przyjętymi unijnymi przepisami powstały policealne technika transportu drogowego, ale kształci się w nich jedynie niecałe 200 osób. Ponadto Polska, jak i inne kraje UE zaakceptowała dyrektywy zobowiązujące do wprowadzenia kwalifikacji wstępnej, bądź przyspieszonej przy wejściu do zawodu kierowcy zawodowego. Oznacza to, że oprócz prawa jazdy kategorii C kandydat na kierowcę zawodowego musi odbyć 280 lub w trybie przyspieszonym 140 godzin kursu, który kończy się egzaminem. Często jakość organizowanych kursów poddawana jest pod wątpliwość samych pracodawców, którzy obawiają się niskiego poziomu wykształcenia kierowców. Sami kierowcy mówią o tym, że ich zawód, kiedyś elitarny i prestiżowy, cieszy się coraz mniejszym powodzeniem. Wynika to przede wszystkim z faktu coraz to niższych zarobków, długich wyjazdów, a co się z tym wiąże nawet kilkutygodniowej nieobecności w domu.

Zatrudnianie przez polskie firmy kierowców z Ukrainy i Białorusi na krótko rozwiąże problem braku kierowców. Czy kształcenie zawodowych kierowców otrzyma wsparcie rządu i będzie odbywać się w sposób profesjonalny i zacznie cieszyć się większym zainteresowaniem wśród młodych ludzi? Oby tak się stało.