Złamanie okresowego zakazu ruchu

Rate this post

Sytuacja:

slupek ostrzegawczywykonywany jest przewóz Rumunia – Belgia. Kierowca jadąc przez Polskę chce zatrzymać się w swoim rodzinnym mieście, aby odebrać odpoczynek tygodniowy. Czy może złamać okresowy zakaz ruchu? Nie. Przewoźnik jest zobowiązany do tego, aby prawidłowo zorganizować przewóz. Nie może, w ramach dostosowania się do norm regulujących czas, łamać innych reguł (w tym wypadku zakazu ruchu). Miejsce docelowe wypisane w dokumencie CMR jest dla przewoźnika wiążące. W tej sytuacji, kiedy kierowca jechał na trasie Rumunia – Belgia, nie miał on prawa łamać zakazu ruchu, by dostać się do domu na tygodniowy odpoczynek. Nie możemy przecież mówić o zakończeniu całego przewozu, jeżeli jego cel jest położony w innym państwie, a nie w Polsce. Obecnie naruszenie zakazu ruchu jest karane mandatem w wysokości od 200zł do 500zł. Mandat jest nakładany na kierowcę.

 

Do jakich przewozów stosuje się wyłączenie okresowego zakazu ruchu?

Mówi o tym §3 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Transportu z 31 lipca 2007r.:

Przepisy § 2 nie maja zastosowania do:

„pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych”.