Ryczałt za nocleg w kabinie pojazdu

Rate this post

ryczalt-kabinaCzy kierowca ma zawsze prawo żądać ryczałtu, jeśli spędzi noc w kabinie pojazdu? Nie. Tak naprawdę to, czy powinien dostać pieniądze zależy od wyposażenia pojazdu, które zostało zapewnione przez pracodawcę. Jeżeli kierowca spędził noc na leżance w kabinie, to oczywiście należy mu się ryczałt za nocleg, ponieważ leżanka może być jedynie miejscem chwilowego odpoczynku, nie miejscem do spania. Natomiast jeśli pracownikowi zostały zapewnione warunki, które pozwoliły mu na wygodny wypoczynek (przykładowo w wyodrębnionej części pojazdu przystosowanej do snu), przedsiębiorca nie musi wypłacać ryczałtu.

Art.16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej stanowi, że:

  1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot  kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.
  2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.
  3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1.
  4. 4.      Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg.