Bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Rate this post

Jakiciezarowkae sa problemy transportu intermodalnego w Polsce?

Transport intermodalny ma wiele zalet. Przede wszystkim odciąża zatłoczone drogi, obniża koszty oraz jest mniej wrażliwy na warunki pogodowe. A jednak istnieje masa barier, które ograniczają jego rozwój. Są to m.in.:

– mała liczba centrów logistycznych,

– zły stan infrastruktury terminalowej,

– zły stan infrastruktury kolejowej i ciągłe prace naprawcze,

– brak wieloletnich planów, które pokazałyby, że transport intermodalny jest bardzo istotnym elementem,

– długi czas postoju pociągów na granicach oraz brak dostatecznej na nich liczby terminali,

– wysokie stawki dostępu do infrastruktury kolejowej,

– konieczność wielokrotnego przeładowywania towaru,

– skomplikowana dokumentacja,

– wciąż nie do końca uregulowane kwestie prawne.

W celu wypracowania kierunków działań dla poprawy warunków funkcjonowania transportu intermodalnego w Polsce w grudniu 2012 roku została powołana Rada do spraw transportu intermodalnego. Ma ona zająć się likwidacją barier prawnych oraz organizacyjnych. Dzięki temu transport intermodalny masz szansę na bardziej dynamiczny rozwój.