Przyznawanie zezwoleń EKMT ważnych w 2014 roku

Rate this post

Komisja Społeczna przyznała zezwolenia EKMT, które będą wydawane przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego od 16 grudnia 2013 roku. Zezwolenia EKMT będą ważne w całym, 2014 roku. Termin odbioru przydzielonych zezwoleń EKMT upłynie 10 stycznia 2014 roku. Biuro ds. Transportu Międzynarodowego dodaje, że 23 grudnia 2013 roku zakończy się termin składania odwołań od decyzji podjętej przez Komisję Społeczną.

W tzw. „Wolnej sprzedaży” będą wydawane inne zezwolenia EKMT, aż do czasu wyczerpania się ich puli. Mowa tu o zezwoleniach:

  • Grupy 7 Euro IV – bez A, GR, I, RUS i H,
  • Grupy 7 Euro V – bez A, GR, I, RUS i H.

Warunkiem odbioru zezwolenia EKMT będzie:

  • Okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty za zezwolenie w wysokości 1800 zł, na konto NBP Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
  • Odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT,
  • Posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

W tytule przelewu opłaty na zezwolenie EKMT należy wpisać numer NIP firmy transportowej.