Przewozy na potrzeby własne a czas pracy

Rate this post

przewozy-własne-przepisyswiatlaPamiętaj, że obowiązują Cię przepisy podczas przowzów na potrzeby własne

Posiadasz juz zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne? Pamiętaj, że kierowców w przewozach na potrzeby własne obowiązują normy czasu pracy, takie jak w transporcie drogowym.

Dla osób, które nie posiadają jeszcze zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, warto wspomnieć, że aby je uzyskać należy złożyć wniosek do starostwa powiatowego lub do urzędu miasta. Aby móc wykonywać przewozy należy uzyskać zaświadczenie i wypis, który zawsze powinien znajdować się w pojeździe.

Jeśli zaś chodzi o czas pracy, te kwestie opisane zostały w art. rozporządzenia nr 561/2006. Zgodnie z nimi:

– dzienny okres prowadzenia pojazdu może wynosić 9 godzin (2 razy w tygodniu może zostać przedłużony do maksymalnie 10 godzin),

– tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin,

– łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin,

– po 4,5 godziny jazdy kierowca ma obowiązek wykonać przerwę trwającą co najmniej 45 minut (przerwa może zostać podzielona na dwie: 15 i 30 minutowe),

– w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia jazdy kierowca musi wykonać 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (3 razy w tygodniu może bez rekompensaty skrócić ten odpoczynek do 9 godzin),

– kiedy odpoczynek nie jest skrócony do 9 godzin, kierowca może podzielić go na dwie części (pierwsza co najmniej 3 godziny, druga 9 – wtedy łączny odpoczynek wydłuża się do 12 godzin),

– w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca musi wykorzystać co najmniej dwa regularne odpoczynki (po 45 kolejnych godzin) lub 1 regularny i jeden skrócony (24-godzinny). Jednak skrócenie czasu musi zostać zrekompensowane równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.