Przewóz towarów ADR

Rate this post

W tego typu przewozach nie mogą brać udział osoby przypadkowe. Umowa ADR nie przewiduje bowiem,  by podczas przewozu ADR w pojeździe przebywała osoba niezwiązana z tym przewozem, ani z żadnym z uczestników przewozu.

Co więcej, jako kierowca potraktowana będzie zarówno osoba, która prowadzi pojazd w konkretnym momencie, jak i ta, która może zacząć prowadzić pojazd  ramach swoich obowiązków.

Przepisy tutaj są nieubłagane. Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga przecież obowiązkowych szkoleń. Kierowca powinien mieć zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu. W zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu ADR przeszkoleni powinni zostać: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, dokonujący załadunku i rozładunku, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych, a także kierowcy, którzy nie posiadają zaświadczenia ADR, a są związani z przewozem towarów niebezpiecznych.