Podróż służbowa – więcej niż jedno państwo docelowe

Rate this post

W nowym wydaniu przepisów o podróżach służbowych pracodawca zyskał możliwość wskazania jako cel więcej niż jednego kraju. Tym samym pracownikowi przysługiwać mogą diety określone dla kilku państw.

Załóżmy, że trasa, w którą wybiera się kierowca będzie prowadziła najpierw z Gdańska do Pragi, a następnie do Monachium.  W związku z tym, że w tej sytuacji mamy do czynienia co najmniej z dwoma krajami pracodawca może zastosować dwie możliwości rozliczenia stawek diet:

1)      jedną stawkę za cały okres podróży zagranicznej (za ostatni kraj, czyli za Niemcy) lub

2)      rozliczyć oba państwa osobno, czyli 41€ za Czechy i 49€ za Niemcy.

Rozliczanie docelowych miejsc podróży służbowej może być jeszcze bardziej skomplikowane, jeśli w grę wchodzą państwa, które mają różne waluty. Wtedy przy naliczaniu uwzględnia się odpowiednio obowiązujące kursy walut w stosunku do polskiego złotego.

Krajem docelowym nie jest oczywiście kraj, przez który pracownik przejeżdża tranzytem. To samo tyczy się sytuacji, gdy przykładowo pracownik w drodze do Szwajcarii zatrzymuje się w oddziale firmy w Czachach (gdyż znajduje się przy trasie), by dostarczyć dokumentację.

Dodatkowo, jeśli pracownik ma zapewniony nocleg nie przysługują mu za niego pieniądze. Gdy nocleg ni został mu zapeniony pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszty w wysokości:

– wynikającej z rachunku (faktury) za hotel, w granicach opisanego w przepisach limitu,

– 25% limitu, jeśli nie zostanie dostarczony rachunek.