Opłaty drogowe w Czechach

Rate this post

cieżarówka-emyto-CzechyCzechy, opłaty drogowe, cennik i emyto

System Myto CZ działa na bazie nowoczesnej technologii mikrofalowej. Obejmuje autostrady oraz wybrane drogi krajowe. Obowiązuje pojazdy powyżej 3,5t.

Wysokość opłat

Jest ona uzależniona od liczby przebytych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu. Wynosi ok. 14 centów/km. Podatek VAT od opłat drogowych nie jest naliczany. Na stronie www.premid.cz można orientacyjnie obliczyć wysokość myta. Wystarczy podać początkowy i końcowy punkt trasy.

Dwie metody płatności

W Czechach opłaty drogowe można rozliczyć na dwa sposoby:

– pre-paid – doładowując gotówką lub przy użyciu kart paliwowych urządzenie pokładowe Premid,

– post-paid –  należy dokonać rejestracji w punktach informacyjnych Premid  lub też za pośrednictwem operatorów kart paliwowych. Płaci się wtedy za przejechane odcinki.

Co się dzieje, kiedy opłata nie została uiszczona?

Na płatnych drogach znajdują się przenośne i mobile urządzenia kontrolne. System automatycznie identyfikuje pojazdy, u których stwierdzono brak płatności. Wtedy wysłany zostaje patrol mobilny Generalnego Urzędu Ceł Republiki Czeskiej. Pracownicy patrolu mają uprawnienia do zatrzymania pojazdu, skontrolowania niezgodności płatniczych, wystawiania mandatów, wszczęcie postępowania administracyjnego, a nawet odstawienia pojazdu.