Okresowe zakazy ruchu drogowego w wakacje

Rate this post

zakaz ruchu tirNa terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszany jest zakaz ruchu w związku z pierwszym weekendem wakacyjnym. Zakaz ruchu zgodny jest z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

Już w piątek, 28 czerwca 2013 roku zostaną uruchomione owe ograniczenia, które obowiązywać będą w ten dzień od godziny 18 do 22. W sobotę, 29 czerwca 2013 roku zakaz ruchu wyznaczono godzinach od 8 do 14, a w niedzielę, 30 czerwca – w godzinach od 8 do 22.

Zakaz ruchu dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyjątkiem autobusów. Przepisy dotyczące zakazu ruchu we wspominanych i kolejnych weekendach wakacyjnych nie mają zastosowania do pojazdów: Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony prze­ciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemiczne­go oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami, pojazdów przewożących artykuły szybko psujące się i innych, wymienionych w rozporządzeniu.