Odpoczynek dzienny na promie

Rate this post

promPrzepisy Unii Europejskiej (art. 9 ust.1 rozporządzenia WE nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.03.2006r.) mówią o tym, iż możliwe jest przerwanie odpoczynku dziennego, jeśli kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem. Co więcej przerwa taka może nastąpić dwukrotnie, jeśli nie przekroczy łącznie godziny.

Oznacza to, że możliwe jest:

– odebranie przez kierowcę części odpoczynku dobowego na promie,

– przerwanie odpoczynku w celu opuszczenia promu (na nie dłużej niż godzinę), a następnie

–  wykorzystanie dalszej części odpoczynku dobowego.

UWAGA!

Aby można było wliczyć czas spędzony przez kierowcę na promie do odpoczynku dziennego, musi mieć on zapewnione odpowiednie warunki. Pracodawca musi mu zapewnić więc koję lub kuszetkę.

Jeżeli ani koja, ani kuszetka nie zostaną zapewnione, czas spędzony na promie będzie wliczony do czasu pozostawania do dyspozycji pracodawcy. Okres ten może zostać zaliczony do czasu pracy w danym dniu, bądź też do czasu dyżuru.