Nowe zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców

Rate this post

czaspracyPrzedsiębiorcy i kierowcy, którzy pracują na własny rachunek, będą musieli odnotowywać w ewidencji swój czas pracy. Obejmą ich bowiem przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (uczpk).Do czasu pracy zaliczy się także, oczywiście poza prowadzeniem pojazdu, m.in.: nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem, prowadzenie czynności spedycyjnych, codzienna obsługa przyczep i pojazdów, utrzymanie czystości pojazdu, dopełnianie formalności administracyjnych.

Tygodniowy czas pracy przedsiębiorców i osób niezatrudnionych nie będzie mógł przekraczać przeciętnie nie będzie mógł przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym maksymalnie 4 miesiące. Czas ten będzie mógł ulec wydłużeniu do maks. 60 godzin, jeżeli średnio nie wyniesie więcej niż 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

 

Przedsiębiorcy prowadzący pojazdy oraz kierowcy niebędący pracownikami są zobowiązani do robienia sobie przerwy po kolejnych 6 godzinach pracy:

– nie krócej niż 30 minut przerwy, gdy praca nie przekracza 9 godzin oraz

– nie krócej niż 45 minut, jeśli praca wynosi więcej niż 9 godzin.

 

W nocy wyżej wymienione osoby nie będą mogły pracować dłużej niż 10 godzin w danej dobie. Ewidencja może być prowadzona:

– na wykresówkach,

– na wydrukach danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

– na innych dokumentach potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności,

– rejestrach opracowanych na podstawie powyższych dokumentów.