Kary dla przewoźnika umownego

Rate this post

Jeżeli zdecydujemy się na to, by prowadzić działalność transportową musimy upewnić się, że posiadamy wszystkie potrzebne licencje, zezwolenia i polisy. Przykładowo, zdarza się tak, że przewoźnik zleca wykonanie przewozu podwykonawcy, staje się wtedy „przewoźnikiem umownym”. Nie wszyscy są świadomi tego, że w takim wypadku powinien on posiadać licencję na krajowy transport drogowy oraz złożone zabezpieczenie w wysokości 50 000 €.

Jakie są zagrożenia zlecania przez przewoźnika frachtów podwykonawcom?

  • Jeżeli nie posiada on wymaganej licencji może zostać na niego nałożona kara w wysokości 8 000zł.
  • Jeżeli podwykonawca nienależycie wykona zadania, to przewoźnik może ponieść odpowiedzialność w pierwszej kolejności.
  • Możliwe jest również, że przewoźnik pokryje szkody z własnej kieszeni, jeśli polisa OCP będzie zawierała zapisy pozwalające ubezpieczycielowi na odmówienie odszkodowania.

Podsumujmy: każdy przewoźnik decydując się pracę z podwykonawcami powinien się liczyć z konsekwencjami, jakie mogą towarzyszyć takiej działalności.