Jaką liczbę nadgodzin może przepracować kierowca?

Rate this post

Ile godziń ponadnormowych może przepracować zawodowy kierowca?

Oczywiście liczba nadgodzin, którą może przepracować kierowca jest ograniczona. Tygodniowo może to być maksymalnie 8 godzin, w ciągu całego roku – 260 godzin. Może się jednak zdarzyć, że w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub umowie o pracę występuje zapis, że liczba nadgodzin przekracza 260 godzin w ciągu roku. Jednak również wtedy ich liczba nie może przekroczyć 384 godzin (jeżeli pracownikowi przysługuje roczny urlop w wymiarze 26 dni) lub 376 (jeżeli pracownikowi przysługuje roczny urlop w wymiarze 20 dni). W jakiej formie pracodawca może udzielić rekompensaty za przepracowane nadgodziny? Kierowca może dostać za przepracowane dodatkowe godziny wynagrodzenie lub też dni wolne od pracy do wykorzystania.

Więcej informacji:

art. 12 ust.1, art. 20 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców

art. 130 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy