Jak długo może trwać kontrola ITD w firmie?

Rate this post

Inspektorzy ITD zazwyczaj zbyt dużo czasu spędzają na kontrolowaniu jednej firmy. Czas kontroli może wynosić odpowiednio:

1)      12 dni roboczych – dla mikroprzedsiębiorstw,

2)      18 dni roboczych – dla małych przedsiębiorców,

3)      24 dni robocze – dla średnich przedsiębiorców,

4)      48 dni roboczych – dla pozostałych.

 

 

Co zrobić jeśli jesteś właścicielem mikroprzedsiębiorstwa, a inspektorzy kontrolują Twoją firmę od ponad miesiąca? Jedyne co można zrobić w takiej sytuacji to wniesienie sprzeciwu wobec czynności kontrolnych z naruszeniem prawa. Kontrola rozpoczyna się w momencie z dniem okazania legitymacji służbowej kontrolującego, upoważnienia go do podjęcia czynności oraz wraz z podjęciem pierwszej czynności. Koniec kontroli następuje wraz ze sporządzeniem protokołu. Jeśli inspektor przekracza dozwolony czas możesz wnieść sprzeciw w terminie 3 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli. Pamiętaj jednak, że przekroczenie czasu kontroli nie będzie automatycznie przekreślać ustaleń kontrolnych.