Czy można odliczyć VAT od używania kart paliwowych?

Rate this post

Nie zawsze. Jeśli faktury wystawione są przez firmy sprzedające karty paliwowe to nie będzie to możliwe. Załóżmy taką sytuację, że przewoźnik chce bezgotówkowo rozliczać nabywanie paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów. Może on w tym celu nabyć kartę paliwową. Płaci za nią emitentowi, a nie na stacji benzynowej. Eminent jest w tym wypadku jedynie usługodawca finansowym, dlatego też faktury przez niego wystawione nie mogą służyć jako dokument uprawniający do odliczenia podatku.

Sprawa dotycząca rozliczeń z eminentem była rozpatrywana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości  w 2003 roku (C-185/01 Auto Lease Holland BV). Trybunał podkreślił wtedy, iż za zużycie paliwa, które ustalane jest na koniec każdego roku, odpowiedzialność finansową ponosi leasingobiorca. To on też ponosi całkowity koszt dostawy paliwa. Umowa o zarządzanie paliwem jest jedynie umową dotyczącą samego finansowania zakupu.

Jeśli chcemy mieć pewność, że nasz urząd skarbowy uzna odliczenia VAT, przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, zwróćmy się do urzędu o interpretację podatkową.