Transport krajowy daje nowe miejsca pracy

Rate this post

Intratność nowego zawodu, który będzie podlegał pod transport krajowy, skusiła rzesze kandydatów na studia prowadzone przez Politechnikę Krakowską, która szkoli przyszłych audytorów ruchu drogowego. Transport krajowy będzie wkrótce – zgodnie z prawem unijnym – praktykowany na bezpieczniejszych drogach. Małopolska uczelnia jest jedyną w kraju, która prowadzi studia z tego zakresu.
Kandydatów zgłosiło się trzy razy więcej niż miejsc. Nowy zawód ma być znakomicie opłacany. Każda bowiem droga objęta mianem transeuropejskiej sieci drogowej (w Polsce niemal 5 tys. odcinków) będzie musiała podlegać podwójnej kontroli: przed wydaniem pozwolenia na budowę, a także przed oddaniem do użytku. Audytorzy skontrolują ponadto już istniejące drogi, które poddane zostaną – w miarę potrzeb wskazanych przez osoby wykonujące nową profesję – późniejszej modernizacji.
Szacowany koszt jednego audytu 30-kilometrowej drogi ma wynosić 100-150 tys. zł. Rocznie zostanie przeprowadzonych około 16 audytów. Cały nowy rynek będzie opiewał na 2 mln zł. Bezpieczniejszy transport krajowy zostanie osiągnięty kosztem 5 mld zł, wydanych na ten cel w najbliższej dekadzie. Za 10 lat zatem nastanie czas weryfikacji i okaże się, czy przedstawiciele nowej profesji spełnili swoje zadanie i transport krajowy okazał się bezpieczniejszy.