Stolica Wielkopolski vs. transport ciężarowy

Rate this post

Władze Poznania ograniczają transport samochodowy na coraz większą skalę. Po wprowadzeniu zakazu poruszania się po centrum stolicy Wielkopolski dla samochodów ciężarowych, przyszła pora na mobilne wagi. Jest to motywowane niewystarczającą, mimo zakazu, ochroną ulic miasta przed przeładowanymi ciężarówkami.

Transport ciężarowy generuje zniszczenia Poznania, które można zobrazować obliczeniem cytowanym przez specjalistów. Przejazd pojazdu ważącego 11 ton po drodze o nośności 6 ton dokonuje zniszczeń równych przejazdowi po tej samej drodze aż 600 tys. samochodów osobowych.

Wagi w formie mat, jako że są przenośne, będzie można stosować w różnych miejscach miasta. Powierzchnia, na której się je rozkłada musi być jednak płaska. Obszar ich rozmieszczenia zostanie w związku z tym ograniczony do kilku poznańskich ulic. Władze stolicy wielkopolski nabyły 10 takich wag.

W ubiegłym roku łączna suma kar finansowych nałożonych w powiecie poznańskim za przeładowanie ciężarówek wyniosła 200 tys. zł. Złożyło się na nią 58 mandatów. Nie w 2011, ale w latach wcześniejszych pojedyncze mandaty wynosiły nawet 80 tys. zł. Nie odstraszyło to jednak osób przeciążających pojazdy. Dlatego transport ciężarowy nadal traktowany jest w kategoriach zagrożenia.

Mobilne wagi mogą pomóc w Poznaniu. Być może taki sam środek zastosują władze innych polskich miast, które wprowadziły podobne, jak w stolicy wielkopolski, zakazy względem ciężarówek. Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących latach transport ciężarowy będzie musiał niemal całkowicie omijać większe skupiska miejskie. Temu zjawisku musi jednakże sprzyjać rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu.