Obowiązek etykietowania opon, czyli jeden wspólny standard

Rate this post

1 Listopad 2012 to oficjalny termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących znakowania opon. Projekt rozporządzenia został opracowany przez Unię Europejską już w 2008 roku. Po aprobatach prawnych, zatwierdzeniu wszelkich przepisów technicznych przez Komisję Regulacyjną ds. Etykietowania oraz  po 6-miesięcznym okresie przejściowym, wreszcie zacznie obowiązywać wspólny europejski system znakowania opon. Etykiety mają przyczynić się do pozytywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa na drodze oraz ekonomiczność i ekologiczność transportu drogowego.

Kogo dotyczy obowiązek etykietowania?

Obowiązkiem etykietowania zobligowani będą producenci opon do samochodów osobowych, pojazdów dostawczych i ciężkich samochodów ciężarowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Każda opona będzie musiała posiadać nalepkę (umieszczoną bezpośrednio na bieżniku opony) lub wydrukowaną i dołączoną etykietę. Oznakowanie będzie wyglądać tak samo dla wszystkich rodzajów opon.

Obowiązek etykietowania nie będzie jednak dotyczył:
•    opon bieżnikowanych,
•    opon terenowych do zastosowań profesjonalnych (używanych do odpłatnych przewozów),
•    opon przeznaczonych wyłącznie do montowania w pojazdach zarejestrowanych przed dniem 1 października 1990 r.,
•    opon zapasowcy do użytku tymczasowego,
•    opon o indeksie prędkości poniżej 80 km/godz.,
•    opon o nominalnej średnicy obręczy nie większej niż 254 mm lub nie mniejszej niż 635 mm,
•    opon zaopatrzonych w dodatkowe elementy w celu poprawy właściwości trakcyjnych, np. opon z kolcami,
•    opon przeznaczonych wyłącznie do wyścigów

Producenci będą musieli poddawać opony testom na opór toczenia (mierzy się go w warunkach laboratoryjnych przy użyciu dużego bębna o średnicy 2 m), badaniom hamowania pojazdu na mokrej nawierzchni oraz badaniom hałasu metodą ISO przy pomocy pomiaru hałasu wytwarzanego przez przejeżdżające samochody. Będą mieli także obowiązek wyprodukować i dostarczyć naklejki na opony oraz informować o dokładnych parametrach opony we wszystkich swoich materiałach promocyjnych. Opony wyprodukowane przed 1 lipca 2012 roku będą mogły być sprzedawane bez etykiet.

Trzy najważniejsze parametry opony

Od teraz etykieta na opony będzie zawierała informacje o trzech podstawowych parametrach efektywności danej opony. Podane parametry pozwolą na łatwe porównanie opon między sobą.

Należy do nich:
•    ekonomiczność, czyli zużycie paliwa
•    przyczepność na mokrej nawierzchni,
•    hałas zewnętrzny wytwarzany przez opony podczas jazdy

Wszystko to zostanie uwidocznione na obrazkach z kombinacją liter i kolorów. Ekonomiczność i przyczepność charakteryzować będzie siedmiostopniowa skala od A do G. W pierwszym przypadku A oznaczać będzie oponę najbardziej ekonomiczną, a G – oponę najmniej ekonomiczną. W drugim przypadku A oznaczać będzie najkrótszą drogę hamowania, a G – najdłuższą drogę hamowania. Hałas emitowany przez oponę będzie pokazany w postaci fali akustycznej z oznaczeniem od 1 do 3, gdzie 1 to cichsza opona (poziom emisji hałasu jest przynajmniej o 3 dB poniżej dozwolonego), a 3 –  bardziej hałaśliwa opona (poziom emisji hałasu przez oponę jest pomiędzy obecną maksymalną wartością, a dozwolonym poziomem hałasu). Te kilka decybeli różnicy w ujęciu globalnym może stanowić ogromną różnicę.

W 2016 roku Komisja Europejska dokona oceny wyników rozporządzenia.

Jakie korzyści odniesie konsument?

Dzięki jasnym i wartościowym informacjom zawartym na oponie, użytkownicy będą wiedzieć, która opona spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska i sami będą mogli ocenić ich stopień. To umożliwi podjęcie właściwej decyzji o zakupie u konkretnego producenta lub danej marki opony u dilera. Także dilerzy opon będą mogli udzielić precyzyjnych informacji i dobrać odpowiednią oponę do oczekiwań swojego klienta. Przepisy będą identyczne w całej Unii Europejskiej. Nowy europejski system znakowania opon powinien zatem ucieszyć wszystkich sprzedawców i kierowców.