Konsekwencje prowadzenie nieubezpieczonego, cudzego auta

Rate this post

Prowadzenie cudzego samochodu, który nie ma wykupionej obowiązkowej polisy OC, może być dla kierowcy kosztowne, zwłaszcza, jeśli stanie się on sprawcą kolizji lub wypadku. W takiej sytuacji bowiem to on w połowie wypłaca należne poszkodowanym odszkodowanie. Drugą jego część ma obowiązek pokryć właściciel pojazdu, nawet wówczas, gdy nie uczestniczył on w wypadku drogowym.
Co prawda, w przypadku zaistnienia wypadku drogowego, w którym są poszkodowani lub zaistnienia szkoda w mieniu, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania za nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców wypadków. Później, Fundusz zwraca się z regresem do właściciela nieubezpieczonego pojazdu oraz ewentualnie do osoby, która prowadziła pojazd i spowodowała wypadek.
Około 30% wszystkich wypadków drogowych dokonywanych jest przez kierowców, niebędących właścicielami aut. Na dodatek, kierowcy ci nie zdają sobie sprawy z tego, że jeśli samochód nie ma polisy OC, to oni solidarnie z właścicielem pojazdu odpowiadają za ewentualne szkody na osobach i w mieniu.