Konsekwencje prowadzenie nieubezpieczonego, cudzego auta

Prowadzenie cudzego samochodu, który nie ma wykupionej obowiązkowej polisy OC, może być dla kierowcy kosztowne, zwłaszcza, jeśli stanie się on sprawcą kolizji lub wypadku. W takiej sytuacji bowiem to on w połowie wypłaca należne poszkodowanym odszkodowanie. Drugą jego część ma obowiązek pokryć właściciel pojazdu, nawet wówczas, gdy nie uczestniczył on w wypadku drogowym.
Co prawda, w przypadku zaistnienia wypadku drogowego, w którym są poszkodowani lub zaistnienia szkoda w mieniu, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania za nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców wypadków. Później, Fundusz zwraca się z regresem do właściciela nieubezpieczonego pojazdu oraz ewentualnie do osoby, która prowadziła pojazd i spowodowała wypadek.
Około 30% wszystkich wypadków drogowych dokonywanych jest przez kierowców, niebędących właścicielami aut. Na dodatek, kierowcy ci nie zdają sobie sprawy z tego, że jeśli samochód nie ma polisy OC, to oni solidarnie z właścicielem pojazdu odpowiadają za ewentualne szkody na osobach i w mieniu.