Logistyka to dobry biznes

Rate this post

Na logistyce można zarobićWłaściwie to nie tylko logistyka, a cała branża TSL immanentnie związana jest z bardzo dobrymi, jak na polskie warunki, zarobkami. Firma HRM Partners opublikowała raport, bazujący na danych z 27 rodzimych firm zatrudniających ok. 20 tys. pracowników, z którego wynika, że przeciętne wynagrodzenie pracownika tego sektora gospodarki wynosi 3 740 zł brutto.

Nie są to wprawdzie zarobki porażające, jednak z raportu wynika, że logistyka daje możliwość osobom zatrudnionym w branży możliwość otrzymywania nieco wyższej miesięcznej pensji. Wymieniona kwota stanowi bowiem wynagrodzenie zasadnicze. Stawka całkowitego wynagrodzenia średniego jest nieco wyższa i wynosi 4 200 zł.

Logistyka, jak większość dziedzin działalności, przynosi większe owoce osobom chcącym rozwijać się i awansować w hierarchii pracowniczej. Kadra menedżerska może wszakże liczyć na zarobki rzędu przeszło 9 tys. zł. Logistyka jest również łaskawa dla specjalistów. Zarabiają oni przeciętnie 5 600 zł.

Nieco gorzej mają pracownicy operacyjni, którzy otrzymują średnią pensję w wysokości 2 870 zł. W najlepszej z kolei sytuacji znajdują się eksperci, szczególnie doświadczeni specjaliści ds. projektów logistycznych zakładających rozwój biznesu. Tacy pracownicy są wynagradzani przeważnie 20 000 brutto.

Logistyka w materii wynagradzania rozwija się zwłaszcza w branżach: morskiej, a także lotniczej. Jak wynika z raportu HRM Partners, wypłaty pracowników tych sektorów osiągnęły w ostatnim czasie największe wzrosty.

Foto by:© view7-Fotolia.com